Hyttetomter

 

Hyttetomter og hustomter på Duesundøy

Duesundøy ligger i Nordhordland i Masfjorden kommune. Trykk her for å se oversikt over våre tomter.

Tomtene ligger i rolige og naturskjønne omgivelser med gode solforhold. På øya er det i tillegg til tomtene avsatt områder for naust og båthavn. Totalt er 55 tomter tilrettelagt med strøm, vei, vann og avløp til tomtegrensene. Tomtene er store og er på ca 1 mål hver.

Duesundøy er landfast med avkjørsel fra E-39. Alternativ tilkomst er via Masfjordnes med kabelferge til Duesundøy. Det er omlag 1,5 time fra Bergen med  bil.

Masfjorden kommune arbeider for broløsning mellom Duesundøy og Masfjordnes. Dette vil kunne redusere reisetiden  med ca 10 minutter.

Det er 10 min kjøring til dagligvarebutikk på Hosteland eller en kort tur til butikken på Masfjordnes med kabelfergen.

Duesundøy og området rundt er flott for fritidsaktiviteter på og ved sjø.

Tomtepriser fra Kr 470 000, inkluderer opparbeidet vei, vann, avløp,  og strømkabler til tomtegrensene.

IMG_4804

Duesundøy sett fra luften mot vest.

Om Masfjorden kommune

(fra Gyldendals Store Norske leksikon)

Masfjorden, kommune i Hordaland fylke, på nordøstsiden av Fensfjorden/Austfjorden lengst nord i fylket.

Natur

Berggrunnen består av grunnfjell, hovedsakelig gneisbergarter, sterkt omvandlet i kaledonsk tid. Masfjorden har et sterkt kupert fjellterreng med vannrike elver og en rekke innsjøer. Midt gjennom kommunen trenger den krokete, 24 km lange Masfjorden seg mellom til dels meget bratte fjellsider. Innerst deler den seg i de 5 km lange armene Hogsværfjorden mot nordøst og Matrefjorden mot øst. Fjellene hever seg opptil 778 moh. på nordsiden av Masfjorden og opptil 834 moh. på sørsiden, til over 1034 moh. (Storevasseggi 1034 moh.) helt i nordøst, i Sørefjellene mellom den øvre delen av Matredalen og Haugsdalen. De østre fjellområdene i kommunen hører til Stølsheimen.

Bosetning

Bosetningen finnes hovedsakelig langs Fensfjorden/Austfjorden og på nordsiden av Masfjorden. Administrasjonssenteret Masfjordnes (Sandnes) ligger på sørsiden av Masfjordens munning. I tiårsperioden 1995–2005 var det en reduksjon i folkemengden på 8,2 %.

Næringsliv

Viktigste næringer er jordbruk, hovedsakelig basert på saue- og storfehold; fiskeoppdrett og havbruk. Havforskningsinstituttets akvakulturstasjon for laksefisk holder til i Matre, innerst i Matrefjorden. Noe småindustri. Masfjorden har store vannkraftressurser som for størstedelen er utbygd. Matrevassdraget (Matreelva og Haugsdalselva) er utbygd med en maskinkapasitet på i alt 287 MW.

Samferdsel

E 39 går gjennom kommunen innenfor Masfjorden. Rv. 570 fører langs Fensfjorden/Austefjorden, med bilferge Duesund–Masfjordnes, og knytter kommunen til E 39 og Rv. 57 og dermed til Ytre Sogn og til Bergensområdet.

 

SONY DSC

Fra nordvestsiden av øya med utsikt mot nord.

SONY DSC

Utsikt mot sør sørvest. Masfjordnes til venstre i bildet.

Fra småbåthavnområdet NNØ

Fra området for småbåthavn på nordvestsiden av Duesundøy.

naustområdet sørvest

Fra Naustområdet på sør sørøstsiden av øyen.

fra sørvestsida av øya

Fra sørvestsiden av Duesundøy.