Duesundøy småbåthavn

 

Fra området for småbåthavn på nordvestsiden av Duesundøy.