Hyttetomt 47 Tomten er under arbeid. Blir planert.

 

  • Tomtene 45,47, 48 og 49 ligger på venstre side langs veien.

  • Tomter 47 og 45 på høyre side av veien.

  • Innkjøring til hytte området.

47 V

Hyttetomt 47. (Retning vest).

47 SSV

Fra hyttetomt 47. (Bildet er sør sørvestlig retning).

Kontakt oss om denne tomten