Hyttetomt 46 Under arbeid. Blir planert.

 

46 Ø-1

Hyttetomt 46. Tomten er delvis planert. (Bildet er tatt i østlig retning).

46 ØSØ

Fra hyttetomt 46. (Bildet er retning øst sørøst).

Kontakt oss om denne tomten