Hyttetomt 36 RESERVERT

 

36 til høyre vnv

Tomt 36 ligger til høyre i bildet. Tomten er reservert. (Bildet er i retning vest nordvest).

36 sø

Tomt 36 . (Bildet er mot sør øst).